Norm Toegankelijkheid Nederland

itsNorm Toegankelijkheid Nederland

De eisen wat betreft de Norm Toegankelijkheid Nederland zijn vastgelegd in de Norm NEN1814 : Toegankelijkheid van buitenruimten, gebouwen en woningen.

Wet Gelijke Behandeling

Aanvullend op NEN 1814 is er de Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte. Deze wet heeft als doel om discriminatie te bestrijden vanwege handicap of chronische ziekte en om gelijke behandeling van mensen met een handicap of chronische ziekte te bevorderen. Onderscheid moet daarom soms wel worden gemaakt, en is juist gewenst ,om mensen met een handicap en chronische ziekte door middel van bijvoorbeeld hulpmiddelen te laten integreren in de samenleving.

Mensen met een handicap of chronische ziekte moeten  in staat worden gesteld om op voet van gelijkheid deel te nemen aan de samenleving. Deze wet is van toepassing op maatschappelijke terreinen:

  • Arbeid
  • Beroepsopleiding
  • Openbaar Vervoer

Toegankelijkheid bedrijven

15% van de Nederlanders heeft een beperking Hoe beter toegankelijk een bedrijf is, hoe meer mensen gebruik kunnen maken van hun producten of diensten. Het is dus ook zeker in hun voordeel om hun bedrijf/gebouw toegankelijk te maken voor mensen met een handicap of een chronische ziekte. Het is zeker goed voor het imago en mensen met een positieve (koop)ervaring komen zeker terug voor een herhalingsbezoek of -aankoop.

Discriminatieverbod

Wanneer bedrijven, zonder goede reden, niet of niet voldoende toegankelijk zijn voor mensen met een handicap, kunnen ze strafrechtelijk vervolgd worden. Mesen met een beperking kunnen dan namelijk aangifte doen. Dit komt voort uit het “discriminatieverbod“. De rechter kan beslissen dat een bedrijf voorzieningen moet treffen. Dergelijke voorzieningen moeten wel “in redelijkheid” verwacht kunnen worden van het bedrijf in kwestie.

Internationaal Toegankelijkheidssymbool

Het ITS is het symbool dat wordt toegekend aan bedrijven die bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een beperking. Het symbool, een blauw bordje met daarop in het wit een persoon in een rolstoel, is internationaal. Bedrijven worden gekeurd door de CG Raad. Goedgekeurde bedrijven worden iedere vijf jaar opnieuw gekeurd.